Димоотводи с изолация

Димоотводи с изолация

Description

Двойните димоотводи се изработват с изолационен материал от термоустойчива каменна вата