καυστήρες

καυστήρες

Description

Οι καυστήρες NOFERT είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης και είναι κατασκευασμέ­νοι σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας και πληροί όλους τους κανόνες ασφα­λείας.

Παράλληλα, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στον χειρισμό, την εύκολη συντήρηση και την ασφάλεια κατά την λειτουργία.

 

  • Απόλυτη συμβατότητα σε λέβητες πετρελαίου, σε λέβητες ξύλου και σε λέβητες pellets. Ο καυστήρας έχει δική του φλάντζα προσαρμογής και μπορεί να αντικαταστήσει οποιονδήποτε καυστήρα πετρελαίου και συνεργάζεται με το υπάρχον δίκτυο εντολών
  • Τροφοδοσία με εσωτερικό κοχλία για να μην υπάρχουν προβλήματα στην καύση και συσσώρευση ξένων υλών στην σχάρα καύσης
  • Επιλογή επιπέδου καύσεως ή και αυτόματη επιλογή καύσης
  • Σύστημα διάγνωσης βλαβών
  • Εύκολη εγκατάσταση και πρόσβαση για επιπλέων ρυθμίσεις στον πίνακα ελέγχου (control)
  • Ρυθμιστής καπναερίων για να μην υπάρχουν επιστροφές καπνού στην δεξαμενή (φωτογραφία). Σηκώστε ελαφρά τον μοχλό κάθε φορά μέχρι να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν καπναέρια
  • Σύστημα μπλοκαρίσματος λειτουργίας εάν ο λέβητας δεν είναι καθαρός (στο τέλος του χρόνου εμφανίζεται Er 01)

 

Το συγκρότημα περιλαμβάνει ειδικό καυστήρα υψηλής απόδοσης, δεξαμενή απο-θήκευσης καυσίμου, κοχλία μεταφοράς, ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου και ρύθμισης.

Ο έλεγχος λειτουργίας και όλες οι ρυθμίσεις γίνονται εύκολα και γρήγορα από την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου που βρίσκεται εγκατεστημένη πάνω στη δεξαμενή των pellets ή είναι ενσωματωμένη στον καυστήρα (μοντέλο 12-65).

Όλα τα εξαρτήματα συνεργάζονται αρμονικά και διασφαλίζουν σταθερή και αξιό-πιστη λειτουργία, απαιτούν ελάχιστο καθαρισμό και έχουν εύκολη συντήρηση.

 

Προδιαγραφές pellet

Διάμετρος                              6-8 mm

Μήκος                                    12-30,5 mm

Πυκνότητα                             650-700 kg/m3

Τέφρα                                   <1%

Θερμογόνος δύναμη                >4,8 kWh/kg

Υγρασία                                 <10%